Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Pieseň – Hymna študentov GĽŠ Zvolen

vytvorená špeciálne k 90. výročiu školy v roku 2009

V závere šk. roku 2008/09 bola vyhlásená súťaž na vytvorenie študentskej hymny a znelky školy.
Víťaznými autormi hudby a slova sa stal kolektív tvorcov v zložení:
Dávid Kyška (4.B), Tomáš Gatial (4.C), Adriana Adamcová (4.B), Martin Jaďuď (4.B)

Vypočujte si originál nahrávky

1. Sloha

Naša škola – v skratke iba GĽŠ- Štúra
je inštitútom vzdelávania pre ľudského tvora.
Tu pre každého, kto je hlava, čaká lavica,
no prvá skúška na škole je naša vrátnica.

Predrefrén:

Pred hodinou začujem,
že vraj je písomka,
zdvihnem obočie a viem,
to zas bude známka!

Refrén:

Jáj, učím sa, jáj, musím sa!
To je škola, čo narobíš,
aj taký je gympel náš.
Stále, jáj, učím sa, jáj, musím sa,
veď ho máš aj ty rád!

2. Sloha:

Cez prestávku veľkú každý vchod sa zamyká,
a na schodoch vždy taká zápcha, každý ťa obchytá,
keď zvonenie nám hrá hudbička z midi rádia,
zas na chodbe má každý tretí výraz génia.

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028