Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Plánované povinné kurzy a účelové cvičenia v školskom roku 2017 - 2018

Príma

 • Účelové cvičenie – jesenné
 • Účelové cvičenie – jarné

Sekunda

 • Účelové cvičenie – jesenné
 • Účelové cvičenie – jarné

1. ročník

 • Zimný pohybový kurz - lyžovanie, snowboarding, korčuľovanie, zimná turistika
 • Účelové cvičenie - zimné (počas Zimného pohybového kurzu)
 • Účelové cvičenie - jarné

2. ročník

 • Letný pohybový kurz - plávanie, letná turistika
 • Účelové cvičenie - letné (počas Letného pohybového kurzu)
 • Účelové cvičenie - jarné

3. ročník

 • Kurz ochrany života a zdravia

Plánované exkurzie v školskom roku 2017 - 2018

Predmet Názov Počet dní Ročník Mesiac
DEJ, UKL, GEG, OBN Výstavy a podujatia PR., SE, 1.-4. podľa ponuky
DEJ Légiovlak vo Zvolene 3. IX. 2017
FYZ Noc výskumníkov Banská Bystrica PR, SE, 1. IX. 2017
FRJ Európsky deň jazykov - Alliance Francaise - Banská Bystrica 1 3.-4. IX. 2017
DEJ - SED Hronský Beňadik 1 4. IX. 2017
SJL Divadelné predstavenie v mieste školy a mimo Zvolena PR, SE, 1.-4. podľa ponuky divadiel
ANJ Divadelné predstavenie anglicky píšuceho autora 2.-3. podľa ponuky divadiel
RUJ Bratislava, Ruské centrum vedy a kultúry 1 3. podľa ponuky SND
SJL, BIO Literárno-prírodovedná exkurzia Martin 1 PR, SE X. 2017
NEJ Goethe Institut Bratislava 1 1. a 2. X. 2017
DEJ - SED Štátny archív Banská Bystrica 1 4. X. 2017
DEJ, GEG Krakov - Wielicka - Oswiencim 2 3.-4. X. 2017
BIO Brno - Anatomické múzeum 1 2.-3. X. 2017
NEJ, OBN Viedeň - historické pamiatky, Freudovo múzeum, vianočný trh 1 2. a 4. XII. 2017
Profesijná exkurzia Univerzitný vedecký park na PF UK v Bratislave pre talentovaných žiakov SOČ 1 3. a 4. I. 2018
GEG Environmentálna exkurzia (súčasť ŠkVP) 1 1.-2. III. 2018
SJL Odborná exkurzia - Literárna Orava 1 2. IV. 2018
ANJ Spoznávame Londýn 5 PR a SE IV. 2018
GEG Zaujímavosti Slovenska (súčasť ŠkVP) 1 PR, SE, 1.-4. IV. 2018
FYZ Planetárium v Žiari nad Hronom 1 IV. 2018
BIO Zvolen - Arborétum Borová Hora 1 1. IV. 2018
Profesijná orientácia Strojársky podnik CONTINENTAL, VOLKSWAGEN Slovakia 1 3. IV. 2018
GEG Recyklácia odpadov 1 2.-3. V. 2018
BIO Arborétum Tesárske Mlyňany 1 1. V. 2018
DEJ, GEG, NEJ, UKL Salzburg - Neuschwanstein - Mníchov-spoznávanie nemecky hovoriacej krajiny 4 1.-3. VI. 2018
INF Výpočtové laboratórium TU Zvolen 1 II. A VI. 2018

Všetky plánované exkurzie pre žiakov 8-ročného a 4-ročného štúdia sa uskutočnia v prípade, že žiaci v dostatočnom počte prejavia svoj záujem.

V prípade veľkého záujmu žiakov, plánovaná exkurzia sa uskutoční maximálne s jednou skupinou, približne 40 žiakov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028