Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Oprávnené aktivity

1. Cieľ: Tvorba elektronických študijných materiálov
1.1 Aktivita: Realizácia tvorby elektronických študijných materiálov
Cieľom aktivity je pripraviť na základe podkladov elektronické materiály pre vzdelávanie v prostredí e-learningu. Elektronickým materiálom sa rozumie elektronický vzdelávací obsah, elektronické cvičenia, elektronické testy a iné interaktívne prvky elektronického vzdelávania.
Termín realizácie: 09/2009 – 08/2011

2. Cieľ: Vzdelávanie prostredníctvom e-learningu
2.1 Aktivita: Moderná knižnica
2.2 Aktivita: Implementácia e-learningu
2.3 Aktivita: Moderné pomôcky
Termín realizácie: 09/2009 – 08/2011

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028