Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.08.2018

Letný kurz pre študentov 2. ročníka - turistika denná

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA LETNÉHO POHYBOVÉHO (TURISTICKO – ŠPORTOVÉHO) KURZU PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

DENNÁ DOCHÁDZKA

Termín: 3. 9. - 7. 9. 2018
Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan
Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Ján Valuška, Mgr. Vasilová Jana

l. deň: 3. 9. 2018 - pondelok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Stráže - Vyhliadka - Stráže - Tulská ul. Zvolen
Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Ukončenie: Tulská ul. Zvolen cca 12.00 hod.

2. deň: 4. 9. 2018 - utorok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen
Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Ukončenie: cca 12.00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

3. deň: 5. 9. 2018 - streda

Trasa: Zvolen osobná stanica – Nová Baňa (náučný chodník Zvonička)– Zvolen osob. st.
Zraz: 6.40 hod. Zvolen osobná stanica (vstupná hala čakáreň pri predajni lístkov)
Odchod: 7.00 hod. R 832 Tajov Zvolen – Nová Baňa
Späť: 12.14 hod. R 835 Tekov Nová Baňa - Zvolen
Ukončenie: cca 13.00 hod. Zvolen osobná stanica
Poznámka: Žiaci ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch Žiar nad Hronom a Žarnovica, môžu nastúpiť a vystúpiť na železničnej stanici Žiar nad Hronom, Žarnovica, po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu a občianskeho preukazu.

4. deň: 6. 9. 2018 - štvrtok

Športový program - volejbal, futbal, stolný tenis, speedbadmintone, bedminton, basketbal a iné pohybové hry
Zraz: 9.00 hod. v telocvični GĽŠ Zvolen - miesto športových hier - športové priestory školy
Ukončenie: cca 12.00 hod.

5. deň: 7. 9. 2018 - piatok

Trasa: Zimný štadión Zvolen – Pustý hrad – Pod dráhami
Zraz: 9.00 hod. pred zimným štadiónom
Ukončenie: cca 12.00 hod. Pod dráhami
Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť, alebo nepremokavé bundy, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď. miesto a čas ukončenia), vo štvrtok športové oblečenie a obuv.

Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnosti žiakov.

Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť doložia lekárske potvrdenie na každý deň, ktorého sa nezúčastnia a vypracujú seminárne práce na pridelenú tému. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. kritéria hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV, ktoré sú uvedené na www.gymzv.sk (ŠkVP) Metódy, formy a kritéria hodnotenia - Telesná a športová výchova - 2. ročník, chlapci, dievčatá. Za neabsolvovanie kurzu alebo jeho časti je stanovený termín odovzdania vypracovanej a vytlačenej seminárnej práce v stanovenom rozsahu na 28.9.2018. Žiaci sa prídu oboznámiť s témami prác 10.9.2018 v kabinete TSV.

Vypracoval: Mgr. Dušan Lizoň


Vo Zvolene dňa 22. 8. 2018


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028