Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Matematika 4. ročník (30 hodín)

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 14
Úvodná hodina
Štatistika – základné pojmy
Početnosť
Priemery
Modus, medián
Smerodajná odchýlka, rozptyl
Diagramy a grafy
Štatistika výberového súboru – základný, výberový súbor
Tvorba projektu
Výsledky projektu
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 12
Elementárna finančná matematika – úrok, úroková miera
Jednoduché a zložené úrokovanie
Úvery
Riešenie úloh
Dane
Daňové priznanie, výplatná páska
Riešenie praktických úloh
Písomné práce a ich oprava 4

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028