Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v školskom roku 2017/2018

Vzdelávacia inštitúcia Názov vzdelávacieho programu Druh vzdelávania meno priezvisko
MPC Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na základnej a strednej škole aktualizačné Mgr. Eva Cesnaková
ŠPÚ Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka v základných a stredných školách inovačné Mgr. Soňa Čutorová
PF KU Ružomberok Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie aktualizačné Mgr. Richard Hranec
MPC Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl aktualizačné Mgr. Alena Kvasnicová
MPC Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na základnej a strednej škole aktualizačné PhDr. Iveta Moťovská
PF KU Ružomberok Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie aktualizačné Mgr. Miroslav Škrinár
UMB Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti aktualizačné RNDr. Ivetta Vidová
UMB Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti aktualizačné Mgr. Katarína Vozárová
UMB Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti aktualizačné PaedDr. Marek Balážovič, PhD.
UMB Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti aktualizačné Mgr. Pavel Krnáč
UMB Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti aktualizačné Mgr. Miroslav Škrinár
UMB Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti aktualizačné Mgr. Richard Hranec
UMB Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ aktualizačné Ing. Ján Valuška
UMB Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ aktualizačné Ing. Jozef Výboh
ŠVS BB Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese aktualizačné RNDr. Ivetta Vidová
UMB Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií aktualizačné Ing. Jozef Výboh
UMB Počítačové systémy aktualizačné Ing. Ján Valuška
UMB Informatika v prírodných vedách a matematike inovačné Ing. Ján Valuška
UMB Informatika v prírodných vedách a matematike inovačné Mgr. Oľga Nôžková
UMB Informatika v prírodných vedách a matematike inovačné Mgr. Miroslav Škrinár
UMB Informatika v prírodných vedách a matematike inovačné PaedDr. Marek Balážovič

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028