Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Dejepis 1. ročník (66 hodín)

Z regiónu do minulosti 5
Základné pojmy
Práca s historickým prameňom
Obrazy z prehistórie 11
Pravek
Prvé civilizácie
Staroveké Grécko a Rím
Fenomény stredoveku 10
Prvé stredoveké štáty v Európe
Byzantska ríša
Arabská ríša
Spoločnosť v stredoveku
Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 13
Kelti
Germáni
Rimania
Samova ríša
Veľká Morava
Prvé Slovanské štáty
Uhorské kráľovstvo 8
Vláda Arpádovcov
Vláda Anjouovcov
Vláda Jagelovcov
Fenomény novovekého sveta 14
Renesancia a humanizmus
Objavné plavby
Reformácia
Náboženské vojny
Absolutizmus v Európe
Habsburská monarchia na začiatku novoveku 5
Zápas o Uhorsko
Reformácia
Stavovské povstania
Zápas Turkami

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028