Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Informatika 4. ročník zameraná (66 hodín)

BOZ, Informácie okolo nás – Textový editor (30 kreditov) 12
BOZ, poučenie Pokyny pre prácu v počítačovej sieti
Štýly a šablóny
Osnova, obsah, register
Tabuľky vo worde, vloženie tabuľky z Excelu
Hromadná korešpondencia
Vytvorenie obálok a štítkov
Informácie okolo nás – Tabuľkový kalkulátor (30 kreditov) 6
Práca s grafmi
Triedenie a filtrovanie údajov
Rozšírený filter
Informácie okolo nás – Prezentačný softvér (30 kreditov) 6
Hlavné funkcie programu, osnova
Objekty v PowerPointe
Vytvorenie prezentácie na zadanú tému
Informácie okolo nás – Grafický editor (30 kreditov) 6
Vektorová grafika
Úprava objektov
Vektorový editor – práca s textom
Informácie okolo nás (2x30 kreditov) 14
Komprimácia
Archivácia
Skenovanie
OCR
Kódovanie zvuku a videa
Spracovanie zvuku
Spracovanie videosekvencií
Komunikácia prostredníctvom IKT (30 kreditov) 6
Šifrovanie
Interaktívna komunikácia
Vyhľadávanie informácií
Informačná spoločnosť (10 kreditov) 6
Etika a právo
Riziká informačných technológií
Vírusy – detekovanie, prevencia

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028