Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Ruský jazyk 4. ročník (66 hodín)

Móda - oblečenie 13
Módna prehliadka - slovná zásoba
Precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Módna prehliadka - konverzácia
Módna prehliadka - zhrnutie, opakovanie učiva
Charakterové vlastnosti človeka 13
Každý je sám sebou – slovná zásoba
Precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Každý je sám sebou – konverzácia
Každý je sám sebou – zhrnutie, opakovanie učiva
Umelecký portrét v ruskej literatúre 14
Umelecký portrét v ruskej literatúre - slovná zásoba
Precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Umelecký portrét v ruskej literatúre - konverzácia
Umelecký portrét v ruskej literatúre – zhrnutie, opakovanie učiva
Počasie, ročné obdobia 13
Počasie, ročné obdobia - slovná zásoba
Precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Počasie, ročné obdobia - konverzácia
Počasie, ročné obdobia - zhrnutie, opakovanie učiva
Multikultúrna spoločnosť 13
Multikultúrna spoločnosť - slovná zásoba
Precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Multikultúrna spoločnosť - konverzácia
Multikultúrna spoločnosť– zhrnutie, opakovanie učiva

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028