Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Ruský jazyk 3. ročník (66 hodín)

V nákupnom centre 13
V nákupnom centre - slovná zásoba
V nákupnom centre - precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
V nákupnom centre - konverzácia
V nákupnom centre - zhrnutie, opakovanie učiva
Hlavné mestá Ruska 13
Rusko a jeho 2 hlavné mestá – slovná zásoba
Rusko a jeho 2 hlavné mestá – precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Rusko a jeho 2 hlavné mestá – konverzácia
Rusko a jeho 2 hlavné mestá – zhrnutie, opakovanie učiva
Pozývame vás do Prahy 14
Pozývame vás do Prahy - slovná zásoba
Precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Pozývame vás do Prahy - konverzácia
Pozývame vás do Prahy – zhrnutie, opakovanie učiva
Stretnutie 13
Stretnutie - slovná zásoba
Precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Stretnutie - konverzácia
Stretnutie – zhrnutie, opakovanie učiva
Výzor človeka 13
Výzor človeka - slovná zásoba
Precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností
Výzor človeka - konverzácia
Výzor človeka– zhrnutie, opakovanie učiva

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028