Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Zoznam krúžkov v šk. roku 2017/2018

P. č. Predmety Krúžok Vedúci
1. TŠV Floorball Mgr. Richard Hranec
2. Kondičné cvičenia Mgr. Dušan Lizoň
3. Halové veslovanie a kondičné cvičenia Mgr. Dušan Lizoň
4. Kondičné cvičenia - d a ch Mgr. Iveta Slančíková
5. Volejbal - chlapci + dievčatá Mgr. Alena Kvasnicová
6. Basketbal Mgr. Viera Bónová
7. UKL, SPS Študentská televízia a sociálne siete Mgr. Branislav Mikšík
8. Školský časopis Mgr. Veronika Hamplová
9. Umenie tvoriť Mgr. Anna Samolejová, Mgr. Veronika Hamplová
10. CUJ Angličtina vážne i hrou (1. až 3. ročník) Ing. Denisa Balková
11. Let's Play (príma, sekunda) Mgr. Ildika +Čechová
12. Nemčina v projektoch Mgr. Eva Cesnaková, PaedDr. Marek Balážovič, PhD.
13. BIO, CHE, FYZ Vedátor Mgr. Miroslav Škrinár
14. Akvaristika Mgr. Pavel Krnáč
15. Onkologická výchova Mgr. Viera Bónová
16. Zdravotnícky krúžok Mgr. Viera Bónová
17. MAT, INF MAT - GE (matematika pre maturantov) RNDr. Anna Hobzová
18. Matematika pre každého (riešenie mat. úloh pre žiakov 1. a 2. ročníka) RNDr. Lýdia Gubániová
19. Mám na to! (problémové úlohy z MAT pre 2. a 3. ročník) RNDr. Beata Janoušková
20. Deskriptívna geometria ( pre žiakov 3. ročníka) RNDr. Lýdia Gubániová
21. Základy robotiky Ing. Jozef Výboh
22. Programovanie v jazyku Pascal RNDr. Ľuboš Kvasnica
23. Rasberry Pi a Python Ing. Ján Valuška

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028