Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Umenie a kultúra 1. ročník (33 hodín)

Témy:
Kultúrna tradícia 3
Vnímanie a experimenty s každodennou kultúrou a každodennými predmetmi okolo nás 2
Vyjadrovacie prostriedky každodennej činnosti žiaka 4
Vyjadrovacie prostriedky kultúry okolo nás 2
Odlišnosť každodenných a umeleckých vyjadrovacích prostriedkov 2
Kultúra okolo nás 3
Kultúra ako ľudská aktivita, ako estetická hodnota, estetično 3
Kultúrny šum, informácie vizuálne, akustické, pohybové, textové 3
Neverbálna komunikácia, gesto, mimika, oblečenie. Funkcie oblečenia. 5
Populárna kultúra 2
Masová kultúra 2
Elektronické médiá 2

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028