Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
23.05.2013

Fotografovanie tried

Časový harmonogram fotografovania tried

Budúci týždeň prebehne fotografovanie tried 1. - 3. ročníka podľa rozpisu.

I.B - 29.5. o 12:35

I.C - 29.5. o 9:40

I.D - 28.5. o 10:50

I.E - 29.5. o 10:35

II.A - 28.5. o 8:45

II.B - 31.5. o 12:35

II.C - 29.5. o 13:30

II.D - 27.5. o 10:35

II.E - 29.5. o 11:40

III.A - 31.5. o 14:20

III.B - 28.5. o 10:35

III.D - 27.5. o 9:40

III.E - 31.5. o 10:35

Predseda triedy informuje svojho triedneho profesora/profesorku o termíne fotografovania. V prípade nepriaznivého počasia bude triedam pridelený nový termín fotografovania.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028