Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.05.2013

Absolventi 2013

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom našej školy sa uskutočnilo dňa 27. mája 2013 v historických priestoroch Zvolenského zámku.

Vysvedčenia im odovzdávala Ing. Lenka Balkovičova z Mestského zastupiteľstva mesta Zvolen, riaditeľka školy PhDr. Eva Chylová a triedni učitelia jednotlivých tried.

Všetkým našim absolventom prajeme úspešný štart do ďalšej kapitoly ich života - štúdia na vysokej škole.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028