Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.05.2013

Študentská vedecká konferencia

V dňoch 20. a 21. mája 2013 sa v jedálni školy uskutočnila Študentská vedecká konferencia.

Šikovní študenti zapojení do rôznych projektov a súťaží, účastníci krajských a celoslovenských kôl SOČ a geografickej olympiády na nej prezentovali výsledky svojej práce.

V pondelok sa konferencie zúčastnili študenti 2. ročníka a v utorok študenti 1. ročníka. Dúfame, že sme väčšinu študentov zaujali a aspoň niektorých získali pre tvorbu odborných prác v ďalších školských rokoch.

Na konferencii vystúpil hosť z Technickej univerzity vo Zvolene Doc. Ing. Vladimír Bahýl, ktorý porozprával študentom o astronomických pozorovaniach.

Záver oboch dní obohatili s divadelným predstavením The Choice študenti 1. - 3. ročníka, s ktorým postúpili do celoslovenského kola súťaže Supertrieda.

Prezentujúcim študentom ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalšej činnosti.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028