Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
10.05.2013

Regenerácia a rekondícia síl

V roku 2009 sa Gymnázium Ľ. Štúra zapojilo do projektu v oblasti regenerácie a rekondície síl a cielených pohybových programov pre študentov.

Hlavným obsahom projektu je:

V prvá etapa bola realizovaná 6.4.2010 - odborné vyšetrenie chrbtice mládeže pomocou prístroja Medi-Mouse a ponúknuť reálne riešenie formou série ozdravných cvičení zameraných na postupné znižovanie negatívnych prejavov a príp. ich elimináciu.
V druhej etape sledovať priebeh výsledkov - 3.4.2013 prebehlo kontrolné meranie podľa záujmu u študentov 4. ročníka.

Podľa možností budeme naďalej pokračovať v projekte.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028