Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.05.2013

Úspešná práca v SOČ

Tento školský rok žiaci Tomáš Laško a Richard Václav úspešne reprezentovali školu v Stredoškolskej odbornej činnosti(SOČ), v odbore matematika, fyzika, s prácou „Teslov transformátor“.

Dňa 12. apríla 2013 sa zúčastnili prehliadky v Banskej Bystrici, krajskom kole SOČ, kde ich prácu odborná komisia ocenila 2. miestom. Týmto umiestnením si zaistili postup na Celoštátnu prehliadku.

V dňoch 25. – 27. apríla 2013 sa uskutočnila Celoštátna prehliadka prác SOČ v Nových Zámkoch, kde sa naši žiaci po úspešnej obhajobe umiestnili na 3. mieste.

Táto práca bola vytvorená s odbornou konzultáciou Mgr. Beatrix Prokajovou.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028