Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
06.05.2013

Ocenenia pre gymnazistov

Talentovaní žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene dosahujú na celoštátnych predmetových olympiádach a rôznych súťažiach vynikajúce výsledky. Po 3. mieste v celoštátnom kole Geografickej olympiády Jaroslava Valovčana v kategórii CD, 3. mieste v celoštátnom kole SOČ Richarda Václava a Tomáša Lašku v súťažnom odbore 02 – Matematika, Fyzika a 3. mieste v celoštátnom kole ZENIT Vladimíra Macku v programovaní v kategórii A získali zvolenskí gymnazisti nielen Kľúč od pevnosti Pustý hrad v športovo-historicko – brannej súťaži „Stredoveký hrad“ Mesta Zvolen, ale aj významné ocenenie na celoštátnej súťaži študentských časopisov „Štúrovo pero“.

V dňoch 26.-27. apríla 2013 si prevzali z rúk poroty diplom a Cenu Júliusa Budaya pre najlepšieho nováčika súťaže stredoškolských časopisov za svoj školský časopis UNTITLED. Ohromným zážitkom bola skutočnosť, že vyhlasovanie výsledkov v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene sledoval aj slovenský premiér Róbert Fico a naši budúci novinári sa s ním mohli aj osobne odfotografovať.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028