Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.05.2012

Naša Supertrieda postúpila

Naši študenti sa zúčastnili krajského kola súťaže SUPERTRIEDA a postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 31. mája 2012 v DK Ružinov v Bratislave.

Supertrieda je medzinárodná súťaž prebiehajúca počas školského roka. Je založená na tvorbe, nácviku a predvedení hudobno-divadelno-tanečno-výtvarného diela a filmového klipu. Prináša každému zúčastnenému žiakovi individuálne skúsenosti v tejto oblasti, a to ako v štádiu tvorby, prípravy, tak aj v štádiu prezentácie.

Podrobnejšie informácie o súťaži najdete na adrese Supertrieda.sk


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028