Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
13.05.2012

Projekt „Lavice na Lanice“ pre študentov 1. ročníka

Hlavným cieľom projektu „Lavice na Lanice“ bolo zmeniť zaužívaný spôsob vyučovania v predmetoch biológia, chémia a geografia.

V apríli si študenti priamo v prírodnej lokalite Lanice na hodinách biológie, chémie a geografie overovali získané vedomosti o fluviálnom reliéfe, určovali druhové zastúpenie rastlín, bezstavovcov a stavovcov vo vodnom ekosystéme. Pomocou prenosného chemického laboratória analyzovali zloženie vody, jej znečistenie a iné.
Na záver projektu sme absolvovali dňa 9. 5. 2012 záverečnú expedíciu „K prameňu Hrona“ a spoznávali Horehronie. Študenti skúmali komplexne ekosystém a robili porovnania s Lanicami a stredným tokom Hrona, ktorý tečie v blízkosti školy.
Svoje poznatky, výsledky bádania a porovnávania zverejníme vo vestibule školy na posteroch a nástenkách pre ostatných študentov. Do projektu sa zapojili študenti 1.ročníka v počte 142 osôb.
Koordinátorkou projektu je Mgr. Kvasnicová Alena .


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028