Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
10.05.2012

Výstava vo vstupnej hale

TAKÍ SME BOLI

... unikátna výstava starých učebných pomôcok

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene inštalovalo vo vstupnej hale školy unikátnu výstavu, ktorá stojí za to, aby si ju pozreli aj návštevníci, nielen žiaci školy. Počas upratovania priestorov po ukončení veľkej rekonštrukcie školy v rokoch 2009/2010 sa „objavilo“ množstvo starých, nemoderných a už dávno nepoužívaných pomôcok z dlhej 90.- ročnej histórie školy.

Niektoré boli ihneď vyradené a zlikvidované. Lenže o tých najkrajších kúskoch rozhodla riaditeľka inak. Keďže je sama historička, postarala sa o to, aby časť vyradeného fondu putovala do Múzea školstva a druhú časť ponechala na pamiatku na škole. A práve tieto starobylé pomôcky tvoria základ exponátov na výstave starých učebných pomôcok „Takí sme boli“, ktorú si každý môže pozrieť vo vstupnej hale školy do konca mája 2012.

Hneď oproti vchodu návštevníka uvíta celá stena polepená dobovými plagátmi. Vzápätí si môže polistovať starými učebnicami a odbornou literatúrou, prezrieť si historické tablá maturantov, ich pozdravy zo stužkových slávností, staré gramoplatne, spartakiádne dresy, mávatká, lyže, poobdivovať premietačky, diaprojektory, gramofón, magnetofóny, epidiaskop, staré kalkulačky, mikroskopy, logaritmické pravítko, písacie stroje, meracie prístroje, plynové masky, modely oka, modely telefónov, laboratórne váhy a rôzne ďalšie „čudá“, ktorých účel je niekedy ťažké uhádnuť.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028