Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.04.2012

Európsky rok aktívneho starnutia

V roku 2012 Európa oslavuje Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Jeho cieľom je vytvoriť starším ľuďom lepšie príležitosti prispievať svojimi skúsenosťami spoločnosti, posilňovať vzájomné porozumenie a podporu medzi staršími a mladými.
Za Európsky deň medzigeneračnej solidarity bol vyhlásený 29. apríl.

Pri tejto príležitosti sme 17. apríla zorganizovali besedu s p. RNDr. Jozefom Bilym, ktorý nám porozprával o svojich študentských rokoch, o svojej práci a pripojil pár vtipných príbehov a hádaniek.
Besedy sa zúčastnili žiaci I. A, I.C a žiaci II. B triedy v rámci hodín etickej výchovy. Veríme, že aj táto beseda prispela k lepšiemu porozumeniu medzi mladou a staršou generáciou.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028