Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
23.04.2012

Výstava UMK

V mesiaci marec sa mali možnosť študenti Gymnázia prostredníctvom malej výstavy oboznámiť s prácou žiakov 3. ročníka v rámci predmetu umenie a kultúra. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch školy a žiacke práce predstavovali ich vlastný pohľad na nielen svetoznáme, ale aj na naše, slovenské stavby, a ich vlastnú interpretáciu týchto stavieb.
Najväčšiu obľubu u žiakov si získala svetoznáma, dnes už neexistujúca stavba World Trade Center, známa ako „Dvojičky“, ktorá bola zničená pri teroristickom útoku v roku 2001.
Táto interaktívna stavba (pri prezentácii z nej vychádzal dym a bolo počuť zvuky sirén požiarnikov) je z dielne žiakov III.E Ondreja Oravčoka, Ivany Raganovej, Daniela Kocoňa a Jaroslava Luptáka.
Na druhom mieste sa umiestnila Kaviareň Bystrica na pylóne Nového mosta, ktorej autormi boli Michal Hybský, Dávid Rusnák a Daniel Obr z III. C.
Na treťom mieste sa spoločne umiestnili ESB od žiačok III.D triedy Soni Čermákovej, Dany Krnáčovej a Starý zámok v Banskej Štiavnici od Petra Marčiša, Zuzany Domitrekovej, Lucii Šťastnej a Nikoly Babincovej z III.F.
Okrem týchto stavieb sme mali možnosť vidieť viacero prevedení Atómia v Bruseli, známe pyramídy v Gíze, Šikmú vežu v Pise, Eiffelovu vežu, či most Golden Gate v San Franciscu.

Cenu za kreativitu získali žiaci III.A triedy so svojim zaujímavým prevedením Slovenského rozhlasu.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028