Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.04.2012

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2012/2013 si môžete zistiť na webovej stránke školy v menu Štúdium - Prijímacie konanie, alebo na doleuvedenom linku.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028