Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
19.03.2018

Dievčatá v IT

Dňa 19.3. 2018 sa dievčatá 3.- 4. ročníka a žiaci III.D zúčastnili na besede, na ktorej študentka 3. ročníka FIIT STU v Bratislave Michaela Balážová priblížila, aké je to byť študentkou na informatickej fakulte.

Napriek štatisticky nízkemu podielu dievčat v IT sektore je zo strany IT firiem záujem o nárast ich počtu. Veríme, že budú aj z našej školy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028