Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
13.03.2018

Erasmus+ z Litvy vo Zvolene

V sobotu 10.marca 2018 sme sa rozlúčili s našimi litovskými hosťami z mesta Kaunas, ktorí strávili u nás vo Zvolene v rámci projektu Erasmus+ týždeň plný zážitkov a nových skúseností, spoznali naše Slovensko, nadviazali nové priateľstvá a získali vedomosti z oblasti fyziky.

12 žiakov tretieho ročníka Gymnázia Ľ. Štúra ukázalo svojim partnerom z Litvy nielen mesto Zvolen, Banskú Bystricu, ale aj naše hlavné mesto - Bratislavu. Nakoľko v Litve nie sú žiadne vrchy, zobrali sme našich hostí na Donovaly, kde sa previezli lanovkou na Novú Hoľu.

Nakoľko tento projekt je zameraný na zvýšenie gramotnosti v prírodných vedách, najmä fyziky, navštívili sme vedecké centrá Aurélium v Bratislave a Atlantis v Leviciach, kde sme zažili veľa zábavy pri experimentovaní.

Cieľom krátkodobého výmenného pobytu žiakov na Slovensku bolo predstaviť 6 fyzikálnych zákonov, ich objaviteľov a využitie v každodennom živote. Počas prezentácií v nemeckom jazyku žiaci demonštrovali konkrétne príklady využitia daného zákona v praxi. Účastníci projektu pripravili ku každému odprezentovanému zákonu niekoľko teoretických aj praktických úloh, ktoré ich projektoví partneri následne riešili. Žiaci sa popasovali s úlohami na výbornú, pretože každé zadanie vyriešili bezchybne.

Začiatkom júna sa bude konať projektové stretnutie žiakov u našich partnerov v Litve, na ktoré sa už dnes veľmi tešíme. Dovtedy však čaká na žiakov oboch partnerských škôl najťažšia úloha v rámci projektu. Musia zostaviť malú prenosnú vodnú elektráreň, ktorej funkčnosť budeme testovať na vodnom toku v Litve.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028