Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.03.2018

Geografická olympiáda 46. ročník

Geografická olympiáda mala v školskom roku 2017/2018 3 kategórie: A, B, Z. Naši študenti v nej každoročne dosahujú veľmi dobré výsledky. Do školského kola vypracovali a odovzdali 57 prác (kat. A,B). Úspešných riešiteľov školského kola bolo 22. Do krajského kola postúpili so svojimi prácami 2 študentky: Viktória Murgačová, 3.B a Katarína Laučíková, 2.E. Viktória obsadila 1. miesto (kat. A) a Katka skončila na 4. mieste (kat. A).

Zo školského kola GO v kategórii Z bolo z 27 riešiteľov našej školy pozvaných na kraj 7. Úspešnými riešiteľkami krajského kola boli: Nina Bortelová, 2.C (4. miesto) a Mirka Liptáková, 2.D (1. miesto).

Na celoštátnom kole nás 23. - 25. 3.2018 v Bratislave budú reprezentovať Viktória Murgačová, Nina Bortelová a Mirka Liptáková. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa šťastia v celoštátnom kole.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028