Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.02.2018

Prírodovedecká fakulta UK

Dňa 25. januára 2018 sa skupinka našich žiakov s pani profesorkou RNDr. Lazárikovou zúčastnila laboratórnych cvičení na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Celým programom nás sprevádzal pán RNDr. Ján Krahulec, PhD. a jeho doktorandi. Pripravili pre nás bohatý program, ktorý začal krátkym zhrnutím náplne práce molekulárnych biológov a teoretickým úvodom pred praktickým cvičením.

Na praktickom cvičení sme si vyskúšali izoláciu plazmidovej DNA z baktérií Escherichia coli, ktorú sme získali na agarózovom géli. Každý študent si vyskúšal pipetovanie s mikropipetou, prípravu preparátu a jeho analýzu na géli, v ktorom DNA svietilo pod UV svetlom.

V závere exkurzie sme si prehliadli Vedecký park a jeho vybavenie modernou prístrojovou technikou.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028