Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
06.02.2018

Educate Slovakia

V dňoch 29. januára až 1. februára 2018 sa žiaci tried III.A, III.E, II.C a II.E učili pod vedením zahraničných lektorov.

Tentokrát boli na našej škole vysokoškoláci z Brazílie a Indonézie. Karina a Vítor si pripravili pútavý program plný nielen angličtiny, ale najmä kultúry a pohybu. Pomocou zaujímavých aktivít učili našich študentov aj to, aké dôležité je vedieť pracovať v tíme.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028