Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.06.2017

Osobitná cena poroty

V priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch sa 2.6.2017 konalo celoslovenské vyhodnotenie XXV. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Osobitnú cenu poroty za báseň Rok Jozefa Miloslava Hurbana si prebrala Natália Baladková, študentka I.E triedy.

K úspech jej srdečne blahoželáme.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028