Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
23.02.2017

Valentínska kvapka krvi

Tohtoročná Valentínska kvapka krvi – 22.ročník kampane Slovenského Červeného kríža sa niesla v znamení sloganu Šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať. Cieľom tejto kampane je oslovovanie a rozširovanie počtu darcov krvi. Vo Zvolene začala táto akcia prebiehať od 13.februára do 17.marca 2017.U nás to bolo 15.februára 2017.

V našej škole darovalo tohto roku krv 31 ochotných študentov a pani Mgr. Samolejová. Darovať krv chcelo viac ľudí, ale nie každému to bolo umožnené. Čestných darcov bolo 21. Darovanie krvi prebiehalo v priestore gymnastickej telocvične, ktorá sa na pár hodín premenila na transfúznu stanicu. Naša škola bola zapojená do tejto dobročinnej akcie už piatykrát. Takmer všetci zúčastnení boli prvodarcovia. Veríme, že po tejto skúsenosti určite budú pokračovať v darovaní. Cieľom tejto kampane bolo vychovávať a udržiavať čo najviac pravidelných darcov krvi.

Veľká vďaka patrí všetkým zapojeným študentom, pretože týmto gestom ukázali, že si vážia cenu aj život druhých.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028