Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
23.02.2017

Vedecké dielne - onkológia

Dňa 21.2.2017 sme v našej škole opäť privítali pracovníkov z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV z Bratislavy. V rámci 7. ročníka projektu Vedecké dielne – onkológia nám priblížili svoju prácu, ktorá sa zaoberá výskumom nových liečebných možností, postupov a včasnej diagnostiky onkologických ochorení. Tohtoročné dielne sa niesli v duchu hesla Svetového dňa boja proti rakovine - Dokážeme, dokážem. Je na nás, aby sme vlastným prístupom k životu nezabúdali na dôležitosť prevencie voči najrozšírenejšej chorobe vo svete – rakovine.

Ďakujeme a tešíme sa na nové informácie z oblasti výskumu pri ďalšom stretnutí.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028