Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
18.09.2016

Pripomenuli sme si holokaust

9. septembra 1941 fašistická Slovenská republika prijala Židovský kódex. Bol to súbor protižidovských nariadení vytvorený podľa vzoru nemeckých Norimberských zákonov. Židov zbavoval základných ľudských práv, všetkého nehnuteľného a časti hnuteľného majetku, od veku 6 rokov museli na znak potupy nosiť žltú šesťcípu hviezdu.

Pre súčasnú Slovenskú republiku je 9. 9. Pamätným dňom holokaustu a rasového násilia, ktorý má pripomínať stálu aktuálnosť tejto témy.

9. septembra 2016 sa na zvolenskom židovskom cintoríne uskutočnila pietna spomienka spojená s čítaním mien zabitých a deportovaných ľudí zo Zvolena. V Parku ušľachtilých duší boli prečítané mená záchrancov židov zo Slovenska, ktorí získali ocenenie „Spravodlivý medzi národmi“. Tejto udalosti sa v mene našej školy zúčastnila p. zástupkyňa Beata Janoušková.

Vybraní žiaci tretieho ročníka sa potom presunuli do priestorov Technickej univerzity, kde sa konala konferencia o holokauste spojená s premietaním filmu. Na konferencii vystúpili s prednáškami o konkrétnych prejavoch antisemitizmu v našom regióne v čase fašistického Slovenského štátu prof. Eduard Nižňanský a Mgr. Michala Lônčíková.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028