Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.08.2016

Letný kurz pre študentov 2. ročníka - turistika - denná dochádzka

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE LETNÉHO POHYBOVÉHO (TURISTICKO – ŠPORTOVÉHO) KURZU PRE ŠTUDENTOV - DENNÁ DOCHÁDZKA

Termín: 5. 9. - 9. 9. 2016
Počet účastníkov: 46 študentov
Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan
Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Mgr. Škrinár Miroslav, Ing. Ján Valuška, Mgr. Samolejová Anna, Mgr. Čutorová Soňa
Stravovanie: suché obedy, školská jedáleň
Program a ciele kurzu :
Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou.

l. deň: 5. 9. 2016 - pondelok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Stráže - Vyhliadka - Stráže - Tulská ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Ukončenie: Tulská ul. Zvolen cca 12:00 hod.

2. deň: 6. 9. 2016 - utorok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Ukončenie: cca 12:00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

3. deň: 7. 9. 2016 - streda

Trasa: Zimný štadión Zvolen – Pustý hrad – Pod dráhami
Zraz: 9:00 hod. pred zimným štadiónom
Ukončenie: cca 12:00 Pod dráhami

4. deň: 8. 9. 2016 - štvrtok

Športový program - volejbal, futbal, stolný tenis, speedbadmintone, bedminton, basketbal a iné športové hry
Zraz: 9:00 hod. v telocvični GĽŠ Zvolen - miesto športových hier - športové priestory školy
Ukončenie: cca 12:00 hod.

5. deň: 9. 9. 2016 - piatok

Trasa: Zlatý potok – smer Sampor – Lukové - Nezábudková ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. - Zlatý potok – konečná zastávka mestských autobusových liniek č. 1, 4, 7, 8, 12, 13
Ukončenie: cca 12:30 hod. Nezábudková ul. Zvolen
Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť, alebo nepremokavá bunda. Zobrať si so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď miesto a čas ukončenia), vo štvrtok športové oblečenie a obuv.

Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam.

Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť doložia lekárske potvrdenie na každý deň, ktorého sa nezúčastnia a vypracujú seminárne práce na pridelenú tému. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. kritériá hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV, ktoré sú uvedené na https://old.gymzv.sk/ŠkVP/Metódy, formy a kritériá hodnotenia - Telesná a športová výchova - 2. ročník, chlapci, dievčatá).

Žiak, ktorý neabsolvoval kurz alebo jeho časť, vypracuje seminárnu prácu v stanovenom rozsahu do 30. 9. 2016. Žiaci sa môžu prídu oboznámiť s témami prác dňa 12. 9. 2016 do kabinetu TSV.

Vypracoval: Mgr. Dušan Lizoň


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028