Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.06.2016

Workshop Ligy proti rakovine

V dňoch od 17. do 19.júna 2016 sa v Bratislave uskutočnil workshop Ligy proti rakovine, ktorý sme absolvovali už piatykrát. Bol zameraný na prevenciu nádorových ochorení a správnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí unikajú realite, teda tomu, že sa stali onkologickými pacientmi.

Súčasťou workshop bol aj AVON pochod 2016, ktorý sa svojou silou dotkne snáď každého človeka. Stali sme sa súčasťou prejavu spolucítenia s ľuďmi, ktorých život zasiahla choroba, vyvolávajúca tie najhoršie predstavy - RAKOVINA. Pochodovali sme za tých, ktorí svoj boj prehrali, ale aj za úžasné ženy, ktoré stále bojujú. V tomto roku sa AVON pochodu zúčastnilo 5000 ľudí z celého Slovenska. Štatistiky tohto závažného ochorenia sú alarmujúce a práve takéto akcie sú dôležité, aby si mladí ľudia uvedomili dôležitosť a opodstatnenosť prevencie. Vyvrcholením AVON pochodu 2016 bolo vypustenie obrovského množstvo balónov ako symbolu spolupatričnosti a obdivu ľudom bojujúcim s rakovinou. Neskutočná sila, hlboká myšlienka, neopakovateľná atmosféra. Sme radi, že sme sa stali jeho súčasťou.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028