Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
20.06.2016

Projekt Dortmund

V období od 9.júna do 16. júna 2016 sme privítali v našej škole 11 nemeckých žiakov a ich 2 pedagógov z Mestského gymnázia v Dortmunde.

V rámci výmenného pobytu na Slovensku bol pre našich hostí z Nemecka pripravený bohatý program, ktorý bol zameraný na spoznávanie našej kultúry, tradícií, prírodných krás a každodenného života v škole, ale aj mimo nej.

Spolu s nemeckými hosťami sme navštívili hlavné mesto SR, Bratislavu, prezreli sme si rozprávkový zámok v Bojniciach, hostia sa zoznámili s krásou ľudovej architektúry a slovenskými tradíciami v Čičmanoch. Ukázali sme im krásu slovenských hôr na Donovaloch, ale aj naše mesto Zvolen a jeho okolie.

Okrem toho sa nemeckí žiaci a ich pedagógovia zúčastnili vyučovania v našom gymnáziu, zapojili sa do tvorivých dielní a na záver vyjadrili svoje dojmy z pobytu prostredníctvom vytvorených plagátov.

Bola to druhá časť projektu DORTMUND, pretože my sme navštívili toto mesto v septembri minulého roka.

Projekt DORTMUND bol prínosom pre našich študentov. Mali možnosť zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch a tiež získať nový pohľad na svet za našimi hranicami.

Touto cestou by sme chceli poďakovať našim sponzorom: nadácii Pantheon, Rotary clubu, firme Continental automotive Zvolen a Ing. Dušanovi Cvikovi.

Mgr. Cesnaková a PhDr. Moťovská


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028