Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.04.2016

Projekt CP

V posledných dňoch pribudol do vestibulu školy nový projekt, ktorého autorom je Matej Miklian. Určite ste sa pýtali, ako vznikol? Cieľom projektu je zjednodušiť prístup študentov k cestovným poriadkom hromadnej dopravy, MHD a vlakov. Prostredníctvom dotykového panelu môžu študenti v danom momente zistiť hľadané spojenia. Dotykové ovládanie zjednoduší prístup k informáciám a študenti, ktorí nemajú v mobilnom zariadení internet, rýchlo zistia potrebné informácie v centrále spojov. Projekt výrazne urýchľuje zdĺhavé hľadanie spojov na internete.

Projekt je financovaný zo sponzorských darov pani primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej a pána europoslanca Vladimíra Maňku, za čo im patrí naša vďaka.

Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke Eve Chylovej za pomoc a podporu projektu, a tiež pánovi zástupcovi Jozefovi Výbohovi, ktorý celý projekt pomáhal realizovať, zabezpečil technickú časť a väčšinu prác. Dúfame, že projekt vydrží čo najdlhšie a študenti nájdu jeho využitie. Ako prebiehala realizácia, si môžete pozrieť v albume a časozbernom videu. Dokonca o nás napísali aj v novinách!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028