Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.04.2016

Mladý Európan

20. apríla 2016 sa v priestoroch auly Ekonomickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo 11. ročníka vedomostnej súťaže „Mladý Európan“.

Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Zuzka Gajdošová, Alexandra Vaneková a Erik Zelenčík. Sú to naozaj veľmi šikovní študenti! Potvrdilo to ich prvenstvo v tejto súťaži. Srdečne gratulujeme!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028