Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.03.2016

Act on it

V dňoch od 18. do 26. marca sa vybraní študenti našej školy s pedagogickým dozorom - PaedDr. Marekom Balážovičom, PhD. a Mgr. Michalom Procházkom zúčastnili podujatia "Act on it" v poľskom mestečku Poronin v rámci projektu Erasmus+.

Dvanásť študentov, prevažne z 1. a 2. ročníka, prežilo spolu so študentmi z Poľska a z Litvy viac ako týždeň v nádhernom prostredí poľských Tatier. Počas celého projektu študenti komunikovali v angličtine. Zlepšovali si jazykové znalosti, ale aj vzájomne spolupracovali a nadväzovali zahraničné priateľstvá.

Hlavným cieľom podujatia „Act on it“ bola tvorba kampaní podporujúcich ekológiu v rôznych smeroch. Účastníci sa museli poctivo pripraviť na niekoľkohodinové diskusie, brainstormingy či dokonca rozhovory s miestnymi obyvateľmi neďalekého Zakopaného. Vznikali tak rôzne krátke filmy, workshopy či podujatia pre verejnosť. V závere podujatia mali účastníci možnosť prezentovať svoje výsledky mestskému zastupiteľstvu Zakopaného, ktoré ich plánuje využiť na zlepšenie environmentálnej úrovne mesta.

Počas celého podujatia panovala príjemná atmosféra. Každá kultúra (slovenská, poľská aj litovská) dostala možnosť predstaviť sa zahraničiu v priebehu vlastného večera. Na slovenskom nechýbali zábery našej prírody, ľudový spev s tancom či ochutnávka rôznych slovenských špecialít. Veľkú slávu zožala minerálna voda Rajec.

V posledný deň podujatia sa nálada zmenila na pochmúrnu, pretože lúčiť sa nechcelo naozaj nikomu. Naši študenti si okrem cenného certifikátu so sebou odniesli nezabudnuteľné spomienky, nové spôsoby rozmýšľania a priateľstvá so zahraničnými partnermi, ktoré im, snáď, vydržia čo najdlhšie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028