Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.03.2016

Súťaž v umeleckom prednese

V utorok 22. 3. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - III. kategória (Kvarta) a IV. kategória (žiaci štvorročného gymnázia). Víťazi postupujú na regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Ocenení žiaci:
III. kategória

Poézia

  1. miesto: Dominika Struhárová
  2. miesto: Slávka Uhliarová
  3. miesto: Ondrej Vlčko

Próza

  1. miesto: Katarína Laučíková

IV. kategória

Poézia

  1. miesto: Daniela Turčanová (III.B)
  2. miesto: Viktória Bvocová (I.C)
  3. miesto: Nicol Urdová (I.B)

Próza

  1. miesto: Viliam Fejt (II.A)
  2. miesto: Nina Gábrišová (I.C)
  3. miesto: Kristína Ujházyová (I.C)


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028