Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
02.12.2015

Workshop Mein Stadtwiki online v Prahe

Päť žiakov nášho gymnázia strávilo v období od 27. do 30. novembra 2015 štyri zaujímavé dni v hlavnom meste našich susedov - v Prahe.

Potom, čo sa žiaci úspešne zúčastnili workshopu vo Zvolene organizovaným Goethe-inštitútom pod názvom „Mein Stadwiki online“, boli vybratí do medzinárodného kola, v ktorom pracovali spolu so žiakmi z Čiech a Maďarska.

V prvý večer viedli žiaci medzi sebou rozhovory, na základe ktorých sa mali navzájom predstaviť. Všetko prebiehalo samozrejme v nemeckom jazyku, ktorý bol pracovným jazykom celého workshopu. Žiaci sa tiež oboznámili s programom, bol im pridelený partner, s ktorým pracovali na pridelenej téme.

Na druhý deň sa jednotlivé dvojice vydali na prehliadku po meste. Ich úlohou bolo fotografovať a zbierať informácie o pamätihodnosti, o ktorej mali napísať článok na wikipédiu a zostaviť prezentáciu.

Vo večerných hodinách absolvovali žiaci s turistickou sprievodkyňou interaktívnu prehliadku mesta so zaujímavými súťažami a aktivitami. Naša prehliadka končila pri Staromestskej radnici, kde už stál nádherne ozdobený a vysvietený vianočný stromček. Všade vládla predvianočná atmosféra, ktorú sme si vychutnávali.

V posledný deň workshopu čakala žiakov najťažšia úloha: spracovať získané informácie a fotografie, napísať článok na wikipédiu a vytvoriť prezentáciu, ktorú mali predstaviť ostatným účastníkom. Žiaci si počínali výborne! Naučili sa vystupovať pred väčším publikom a pracovať v tíme, odbúrali strach komunikovať v cudzom jazyku, získali veľa informácií o Prahe a v neposlednom rade nadviazali nové kontakty so svojimi rovesníkmi z ostatných účastníckych krajín workshopu.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať v mene žiakov Goethe-inštitútu v Prahe a v Bratislave za veľmi dobre zorganizované podujatie a nezabudnuteľné zážitky z pobytu v Prahe.


Mgr. Eva Cesnaková


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028