Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.07.2015

Výsledky VOS

Výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom školského bufetu.

Prenájom nebytového priestoru – školský bufet:
- Ján Paučo, Nám. Mieru 1694/9, 962 12 Detva - Víťazná ponuka

S uchádzačom, ktorí predložil víťaznú ponuku, bude uzavretá nájomná zmluva.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028