Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.07.2015

Memoriál MUDr. Harineka

V čase keď už všetci študenti očakávajú vytúžené prázdniny, členovia zdravotníckeho krúžku sa pripravovali na XXIII. ročník celoslovenskej súťaže družstiev prvej pomoci, "Memoriál MUDr. Harineka". Súťaž prebiehala v dňoch od 26. - 28. 6. 2015 v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa 24 družstiev, dobrovoľných zdravotníkov z celého Slovenska a jeden český tím. Reprezentačné – DPP družstvo prvej pomoci z našej školy tvorili: kapitánka - Monika Bilčíková II.C, Matej Fašang II.C, Vaneska Indrová II.C, Katka Riečanová II.C, Janka Šuleková II.B a Andrej Kmeťko z III.D triedy.

Úlohou šesťčlenných družstiev bolo úspešne zdolať starostlivo pripravené súťažné aj nesúťažné stanovištia, ktoré pripravila odborná jury pod vedením doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD., prezidenta SČK. Išlo o čo najlepšie poskytnutie prvej pomoci zraneným v rôznych situáciách (na brehu, v 2.svetovej vojne, v CO kryte). Z celkového počtu 24 stanovíšť bolo 11 súťažných, kde si naši záchranári preverili svoje vedomosti, ktoré sa naučili na zdravotníckom krúžku. Nesúťažných stanovíšť bolo 13, kde sa mohli občerstviť a oddýchnuť si v príjemných a aj tajomných častiach mesta.

Na základe vekového obmedzenia súťaže sa naše družstvo zúčastnilo nesúťažne. Obrovské prekvapenie preto aj bolo, že v celkovom hodnotení sa najmladšie DPP z GĽŠ umiestnilo na krásnom 12. mieste. Srdečne gratulujeme a ďakujeme, že ďalej šírite myšlienky zakladateľa ČK a prvého nositeľa Nobelovej ceny za mier - Jeana Henryho Dunanta (1828 - 1910).

Súťaže sa zúčastnili aj naši bývalí študenti, odchovanci zdravotníckeho krúžku : Jakub Šmidriak, Jakub Dolniak, Michal Gombala a Maroš Jeřábek, ktorí sa s ich súťažným družstvom umiestnili na 3. mieste a Martina Moťovská, ktorá so svojím DPP z Bratislavy obsadila 1. miesto, a tak bude reprezentovať SČK v nasledujúcom roku na celoeurópskej súťaži v poskytovaní prvej pomoci - FACE.

Sme veľmi hrdí na našich záchranárov z GĽŠ Zvolen, všetkým gratulujeme a Martinke Moťovskej budeme držať palce na medzinárodnom poli - FACE.

Veríme, že aj vďaka tejto akcií si ľudia uvedomia, že poskytovanie prvej pomoci nie je nemožné a takisto si uvedomia aké je dôležité naučiť sa zachraňovať ľudské životy a pridajú sa k nám ďalší, aby sa zabránilo zbytočnému vyhasínaniu životov z neznalosti včasného poskytnutia prvej predlekárskej pomoci.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028