Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
06.03.2015

Samsung school

Dňa 5. marca 2015 sa uskutočnilo na našej škole školenie k projektu Aktivizujúce metódy vo výchove – Manažment tabletovej učebne.

Školenie bolo zamerané na metodiku práce s modulom/prostredím Samsung school (príprava materiálov a kvízov na vyučovanie, monitoring žiakov, blokovanie tabletov, zdieľanie materiálov a ďalšie).

Na záver školenia prítomní učitelia otestovali celý systém priamo so žiakmi počas jednej vyučovacej hodiny.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028