Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
05.03.2015

Výsledky VOS vyhlásených 5. 2. 2015

Výsledky verejných obchodných súťaží vyhlásených dňa 5. 2. 2015.

1. Prenájom nezastavanej plochy pozemku vhodnej na umiestnenie obojstranného reklamného panelu:
- euro AWK, spol. s.r.o. – víťazná ponuka
- Rabaka reklamné panely s.r.o. – víťazná ponuka

2. Prenájom nebytového priestoru – kopírovací stroj pre študentov
- Impromat Slov. s.r.o. – víťazná ponuka

S uchádzačmi, ktorí predložili víťazné ponuky, budú uzavreté nájomné zmluvy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028