Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.08.2014

Letný kurz pre študentov 2. ročníka - denná dochádzka

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE LETNÉHO POHYBOVÉHO (TURISTICKO – ŠPORTOVÉHO) KURZU PRE ŠTUDENTOV - DENNÁ DOCHÁDZKA

Termín: 8.9. - 12.9. 2014
Počet účastníkov: 44 študentov
Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan
Pedagogický dozor: Mgr. Vozárová Katarína, Ing. Ján Valuška, Mgr. Lizoň Dušan, Mgr. Hranec Richard
Stravovanie: suché obedy, školská jedáleň
Program a ciele kurzu :
Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou.

l. deň: 8. 9. 2014 - pondelok

Trasa: GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen
Zraz: 9:00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)
Odchod: 9:15 hod. spred GĽŠ Zvolen
Ukončenie: cca 12:00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

2. deň: 9. 9. 2014 - utorok

Trasa: Sekier (Dom dôchodcov) – Slatinka - Sekier
Odchod: o 8:45 hod. - Sekier (Dom dôchodcov) - konečná zastávka mestských autobusových liniek č. 2, 5, 7, 9
Predpokladaný príchod: cca 12:30 hod. Sekier

3. deň: 10. 9. 2014 - streda

Trasa: Zimný štadión Zvolen – Pustý hrad – Pod dráhami
Odchod: o 9:00 hod spred zimného štadióna
Ukončenie: cca 12:00 Pod dráhami

4. deň: 11. 9. 2014 - štvrtok

Trasa: Zlatý potok – smer Sampor – Lukové - Nezábudková ul. Zvolen
Odchod: 9:00 hod. - Zlatý potok – konečná zastávka mestských autobusových liniek č. 1, 4, 7, 8, 12, 13
Ukončenie: cca 12:00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

5. deň: 12. 9. 2014 - piatok

Športový program - volejbal, futbal, stolný tenis, speedbadminton, bedminton, basketbal a iné športové hry
Zraz: 9:00 hod. v telocvični GĽŠ Zvolen - miesto športových hier - športové priestory školy
Ukončenie: cca 12:00 hod.

Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď miesto a čas ukončenia) v piatok športové oblečenie a obuv
Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam.

Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť doložia lekárske potvrdenie (na každý deň, ktorého sa nezúčastnia a vypracujú seminárne práce na pridelenú tému. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. www.gymzv.sk Predmety - PK telesnej výchovy a športu - Kritéria hodnotenia pre 2. ročník)

Vypracoval: Mgr. Dušan Lizoň


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028