Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.01.2014

Nebojme sa pomáhať

Dňa 17.1.2014 sa v Europa SC konala akcia od 14.00 hod. – 18.00 hod. pod názvom Nebojme sa pomáhať, ktorú organizovala Mládež SČK Zvolen v spolupráci s ESC.

Akcie za zúčastnili všetci členovia zdravotníckeho krúžku, ktorí ukázali svoje zručnosti nadobudnuté počas školského roka. Pre verejnosť si pripravili rôzne maskované zranenia a tiež figuríny na kardio-pulmonálnu resuscitáciu.

Celá akcia i všetci zdravotníci sa tešili veľkému záujmu zo strany širokej verejnosti.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028