Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
15.01.2014

Biologická olympiáda

Dňa 9.1.2014 prebehlo školské kolo BIO olympiády. Zúčastnilo sa spolu 13 žiakov. V kategórii A (3. a 4. ročník) boli 4 žiaci a v kategórii B (1. a 2. ročník) 9 žiakov.

Žiaci súťažili v teoretickej časti - test a praktickej časti - príprava preparátov, pozorovanie, popisovanie a zakreslenie.

Na prvých troch miestach sa umiestnili :
kat. A
1. miesto J. Šmidriak IV.E
2. miesto K. Figurová IV.E
3. miesto E. Figurová III.C

kat. B
1. miesto I. Kočiš I.B
2. miesto V. Indrová I.C
3. miesto T. Šišmiš I.B

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Plazivka - video

Plazivka

Dafnia - video

Dafnia

Cyklop - video

Cyklop


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028