Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.10.2013

Výzdoba dverí na Halloween

V rámci súťaží pri príležitosti sviatku Halloween sa uskutočnila aj súťaž o najkrajšie vyzdobené halloween-ské dvere, ktorá je na našej škole novinkou. Triedy, ktoré sa do súťaže zapojili, preukázali naozaj veľkú fantáziu a výtvarné zručnosti.

Na 1. mieste sa umiestnila trieda II.D, druhá skončila trieda II.A a na 3. mieste boli žiaci z III.A triedy.

Gratulujeme!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028