Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.10.2013

Školská knižnica - Brána života

Školská knižnica - Brána života (School Libraries: Doorways to Life) je názov súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc.

Predmetová komisia SJL zorganizovala dňa 28. 10. 2013 v komornom prostredí školskej knižnice podujatie, ktorého cieľom bolo premyslenými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu, poznávaniu tvorby slovenských a svetových autorov.

Hosťom podujatia bola absolventka našej školy - dramaturgička, publicistka a pôvodná slovenská autorka Zuzana Golianová.

Sprievodným podujatím bola Školská burza kníh pod názvom Ani jedna nazmar, ktorá paralelne počas dňa prebiehala vo vestibule školy.

Podujatie zorganizovali PaedDr. Mária Slováková a Mgr. Ingrid Gajdošíková.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028